Phong cách rẻ tiền của Gào

(Ảnh minh hoạ sau khi chị khoe là đã giảm mấy chục kg, giờ chỉ còn 5 mấy kg, gầy lắm 😑)

Tuy luôn chém gió rằng mình giàu có, phong cách của chị là bẩn, rẻ tiền, luộm thuộm. 😱 Cũng không khác gì mấy lần đi thuê nhà rồi post lên rao bán giả vờ là nhà mình. Lời nói và thực tế cứ chọi nhau chan chát 😱.

Cùng thời & đã từng bóc phốt Gào là Moon Doãn, các bạn hãy xem phía dưới để so sánh nhé. 😀

Phi bóng nè

dbgIPkMTf5KNzZFdLhYHQfG3J7gmvT1obxI7NZ7eawPXvhMtyNN_DvzaZktR2JqjiQ1SBY9xo7z41ja4bzN_oOzl6Q-L

Đã như heo còn mê giày hầm hố nè

j-P8pCc5Zzmluc63XWFT2o0TGJ6DxfXyUSLZHHCjSDDBCWqGxSYgtLsC6yxlE3S_vTXf67hhVesSNSTyzUbHl2AXS2QHNQ

Tiểu bạch thỏ hằng nga gì đó nè. Cũng bóng bóng nè 

d2t8OHWx1FeL73AImc1k454VkHzZvkxLdm7VfoMOq56g5qITyNOPWT6lhJPsiiy6jIwrpNi5DE2LrwAjsAC_b77lQNVUe7s

1 mớ hường phấn bèo nhún nè.
Không hiểu sao nó mặc được thứ này. Xem cái áo hồng bó ngược bó xuôi nhăn nhúm lại kìa

g_3j5L-XcQisnR9voCjEo8hbLMbvo-jsMz-vPe-lpEf-zDD_3M-FznHcIvDzUhaEz4MhFPoW337sex1NbcbShplcv_Ke

Lại phi bóng kìa. Ceo rất iu phi bóng 

4ftqUDdJYMhFQGmH6KNlhGvGs29QA8Qh_b6iaOI10jl02GthI9VFdJ5pZtfX4Ua2dpDPOUzgnpLGEFhmqwpaac6u3d-KcwA

Mắt mũi để đâu đi lựa đồ vầy

7d7j3VjQCh-48yFIpUGB_zuzQdvhQaweTHJZbU3PgbTBCRF4ADN4oNEDygAYP95e948odgwEfukudrSNRK9y-LsAzaZ7pw

Xem cái bộ đồ, xem body language của tiểu bạch thỏ kìa. Chả hỉu sao ngồi cứ vuốt đùi như bị thần kinh

Jyc9eNJ4kUn4etp8iac9qOhe8lVTzPrsmXqqkMIdRCixk22LA4Yi4LByw-B7BgfUWUG5SHVhvfFIXpDcFaGFS9B0wubmZQ

Quả này đúng kinh cmn dị mỹ. Cạn lời. Và body language thần thánh 

SRRJ39YkAc_lqDoLQoIqB_jJdY0IzCosrRfIkvoRcuwQ93luAeWMq85cSsfuHyvtYFs6EloM3rhNa5uZynHxUWinRYdFFg

tupZHtJN787sRBK6oMNAh7T1fd0ODP9BsREvLA-aYD3S0e1la0ft7mhgo6GMZCLBqkl0Uatm3a22s6OYywz5TnOHqUz2eQ
gEhdYJ61OFg4uIshvT-gT_EbhvRTg8XegKXxBcxe-cowqbgGqGzMXz3hhxwe4QSjIlfh6VoQAQMQtdK5EBgf8jJ0Q9azViM

Đã béo còn mê đủ thứ bèo nhèo. Không thể hiểu style của fan gucci chà nèo

EA8A-uFdK4FMwu5RYOc6WTjvHeneKPGHQ8NURz9rIxJNB0WQycpCPSeF-orlqtoJjgLaPodvNiWY7REecgLQ9yD3yhFe

Rồi nơ niếc loạn xạ đi kí sách . Chấm bi đồ  Bên trái là hình đã chỉnh sửa nát cả app chuỵ thường cho lên Fb, bên phải là hình thật ở ngoài

Trong khi đó moon doãn đã từng là ng quen, cùng từ HN, cũng fan gucci chaneo thì người ta thế này đây

4CSJl2FULKE_v8-6LFyye-L-9BCJZHLwMbLzntM3alXBpmOIE8BXyolFIEPF920j94ORmeYiUlF9G5P8UyNidaRnlO27

3FEOcppzWFqVRje_5KyRgVD8hH-XFMAC0hpyGyqw_UwV8bGAC3aietCi__66bIGwNcNL02m2LPxsyUow9lrVloRv3KKcOg

Lên hình thì như này

6vrrR5_Aewbxt3dYrKoo5R1WF3Gwz1Wg-poeulfFyeW0NwxcDMcHfVu1X99FLaP81NExbYmKedFYc7wNH4qv8ehB4hBJ
qNLlbAplSB2tAwek1DH-EjI-cTwJETmWbgj56iB6rkpVoTrxq0wJ8w4fi2ZHxHTU1kr1Xleb6bjEC_iaDmzSL4ShJhLA

Như này

v_X09d8YfldzYcrA19XEdpMcQGz7J1x5AWur97AG87uvacFdktE-opaDkxwkF4RrQL0JWGt5FS9OQb9pcCzVxP7q7O_REw
rrIj5W5Qqk29feKON4dOnSBkfaO5oQ-Rn2kd40CLgrXA9cJP7nMtqA2Nc9TGOoOT6VYephUgLUdWD5cVgFRavooeEBNkFQ

j67tRtq0wteQNbTuLi3Kz_UsPqMjoXOx0PSG0nvy3K3JYiwBS_xL2mTkar4r_d4ZH5eqJkrFEjvmlwZTVq1Hgr0sLLgSUQ

Ngôn ngữ cơ thể của Moon chuẩn chừng nào thì ceo bôi bác từng đó.

 

 

 

 

Móng tay bẩn vô số lần

 

Cứ tưởng chuỵ đi tất đen nhưng không phải 😔 Mặt thì đánh phấn trắng toát, người thì đen sì

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s