Lá số tử vi của Gào

Các cao nhân trong group Tử vi lý số nói về lá số chị Gào nhà chúng mình đây này 😆 đọc mà không biết khóc hay cười cho số phận của chị nữa

(Nhân 1 lần Gào post ngày giờ sinh lên Fb, các fan đã đi hỏi lá số tử vi cho chị, quả là chỉ vài tháng sau, đến tháng 8 chồng hờ của chị đã bị bắt. Theo các cao nhân thì từ 34 tuổi chị sẽ gặp đại hạn)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s